هاست لینوکس آلمان

پهنای باند نامحدود
 • هاست لینوکس آلمان 300MB

  • فضای میزبانی 300 مگابایت

   پهنای باند نامحدود

   هاست ابری لینوکس

   اکانت ایمیل نامحدود

   تمامی ورژن های PHP

   بک آپ گیری منظم

   وب سرور لایت اسپید

   هارد Nvme

  90,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • هاست لینوکس آلمان 500MB

  • فضای میزبانی 500 مگابایت

   پهنای باند نامحدود

   هاست ابری لینوکس

   اکانت ایمیل نامحدود

   تمامی ورژن های PHP

   بک آپ گیری منظم

   وب سرور لایت اسپید

   هارد Nvme

  125,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • هاست لینوکس آلمان 1000MB

  • فضای میزبانی 1000 مگابایت

   پهنای باند نامحدود

   هاست ابری لینوکس

   اکانت ایمیل نامحدود

   تمامی ورژن های PHP

   بک آپ گیری منظم

   وب سرور لایت اسپید

   هارد Nvme

  285,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • هاست لینوکس آلمان 2000MB

  • فضای میزبانی 2000 مگابایت

   پهنای باند نامحدود

   هاست ابری لینوکس

   اکانت ایمیل نامحدود

   تمامی ورژن های PHP

   بک آپ گیری منظم

   وب سرور لایت اسپید

   هارد Nvme

  350,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • هاست لینوکس آلمان 3000MB

  • فضای میزبانی 3000 مگابایت

   پهنای باند نامحدود

   هاست ابری لینوکس

   اکانت ایمیل نامحدود

   تمامی ورژن های PHP

   بک آپ گیری منظم

   وب سرور لایت اسپید

   هارد Nvme

  53,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • هاست لینوکس آلمان 5000MB

  • فضای میزبانی 5000 مگابایت

   پهنای باند نامحدود

   هاست ابری لینوکس

   اکانت ایمیل نامحدود

   تمامی ورژن های PHP

   بک آپ گیری منظم

   وب سرور لایت اسپید

   هارد Nvme

  89,000/ماهیانه
  سفارش دهید